LASTNA ALI VZORČNA NP

Pomagamo pri odločitvi ali uvesti VNP ali pripraviti lastna NP

ZUNANJA ALI NOTRANJA PRESOJA

Presoje sistema naj bo vedno orodje za izboljšave

CERTIFIKACIJA ISO27001 DA ALI NE

Implementacija varnostne politike je temelj, nadgradnja pa certifikat

Hiter in učinkovit pristop k projektu

SEZNANITEV Z OBSTOJEČIM POSLOVANJEM

Preden se lotimo implementacije novih sistemov, bodisi gre za Notranja pravila, Informacijsko varnost ali ISO standarde, preverimo obstoječe stanje. Pod drobnogled vzamemo tako napisana pravila kot tudi dejanski način poslovanja.

01.
GAP ANALIZA

Da sistem deluje, mora biti skladen zapisanim zahtevam. V postpku GAP analize posnamemo dejansko stanje in ga primerjamo z zahtevami. Rezultat je akcijski načrt, kako poslovanje nadgraditi na želeno stanje.

02.
PRIPRAVA DOKUMENTOV IN PREDLOG POPRAVKOV

Uvedba novega sistema zahteva prilagoditve in novosti, le-te pa morajo biti v sozvočju z obstoječimi zakonitostmi in vizijo organizacije.

03.
IMPLEMENTACIJA

Da pravila ne obstanejo zgolj črka na papirju, poskrbimo z aktivnim uvajanjem v poslovanje skozi vse procese poslovanja. Le s podporo vodstva, je implementacija kakršnegakoli sistema lahko uspešna.

04.

Zadnji prispevki

VEČ PRISPEVKOV

REFERENCE

Izdelali smo projektno nalogo za digitalizacijo dokumentarnega gradiva.
Pripravili smo Notranja pravila in dopolnili Informacijsko varnostno politiko za zajem in e-hrambo gradiva.
Tekom projekta smo v celoti posodobili klasifikacijski načrt tako za poslovno kot tudi tehnično gradivo ter sodelovali pri potrditvi načrta pri Arhivu RS.
Pripravili smo lastna Notranja pravila in Informacijsko varnostno politiko Šolskega centra. Aktivno smo sodelovali z Arhivom RS do pridobitve sklepa o ustreznosti pravil.
Pripravili smo Pravilnik o arhiviranju ter poskrbeli za urejenost arhiva in predajo arhivskega gradiva pristojnemu arhivu.
Projekt je obsegal pripravo Notranjih pravil univerze ter pregled in dopolnitve Sistema za varovanje informacij.
Implementacija vzorčnih Notranjih pravil v poslovanje.
Implementacija vzorčnih Notranjih pravil v poslovanje.
Implementacija vzorčnih Notranjih pravil v poslovanje.
Implementacija vzorčnih Notranjih pravil v poslovanje.
Implementacija vzorčnih Notranjih pravil v poslovanje.
Uvajanje standarda ISO 9001 v poslovanje ter izvedba več zunanjih presoj.
Priprava lastnih Notranjih pravil za ravnanje in e-hrambo digitalnih dokumentov.
Priprava lastnih Notranjih pravil za zajem in e-hrambo.
Svetovanje pri pripravi Notranjih pravil za zajem in e-hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.
Analiza stanja (GAP analiza) pred pripravo Notranjih pravil za zajem in e-hrambo.
Priprava lastnih Notranjih pravil za zajem in e-hrambo.
Implementacija vzorčnih Notranjih pravil za zajem in e-hrambo.
Pomoč pri pripravi Notrnjih pravil.
Priprava lastnih Notranjih pravil za zajem in e-hrambo.
Želite brezplačno svetovanje?
Dogovorimo se za sestanek na katerem vam lahko svetujemo glede korakov k projektu.
00
Notranjih pravil
00
Presoj
0
ISO 9001
00
Varnostnih politik