Objavil(-a) Damjana Pirnar / Prispevki / 0 Komentarjev

Kontrolni seznami za samoocenitev

Potem ko je Arhiv RS pretekli mesec objavil Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah (Ur. L. RS, št.118/20) in v drugem členu pravilnika predvidel uporabo kontrolnih seznamov pri preglednem certificiranju opreme in storitev ter presojo notranjih pravil, določenih z zakonom in Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/17), smo, zaradi lažje izvedbe projektov priprave notranjih pravil ter certificiranja programske in strojne opreme, pričakovali čim prejšnji izid le-tega.

Pred dnevi pa je Arhiv RS le objavil Kontrolne sezname za različna področja in sicer:

Objavil(-a) Damjana Pirnar / Prispevki / 0 Komentarjev

Konec poletja smo pridobili težko pričakovani Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah (Uradni list RS, št. 118/20), ki nadomešča do sedaj veljavne ETZ-je. V sled spremembi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega grativa ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14), je regulator zakona, Arhiv RS, pripravil in objavil nov pravilnik, ki sedaj ustreza spremembam zakonodaje v letu 2014.

Pri pripravi Notranjih pravil ali izvedbi presoj priporočamo čimprejšnjo uporabo novega pravilnika.

Vas zanima kaj novega prinaša Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za vas? Vprašajte nas za nasvet!