Objavil(-a) Damjana Pirnar / Prispevki / 0 Komentarjev

Ste usposobljeni za delo z gradivom?

Na Arhivu RS so razpisali nove termine za strokovna usposabljanja, dodatna usposabljanja in preizkuse strokovne usposobljenosti.

Termini osnovnih usposabljanj za pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (na daljavo):

 • za področje uprave: 19. in 20. 4. 2022, 22. in 23. 11. 2022;
 • za področje gospodarstva, zdravstva, znanosti, kulture, šolstva, pravosodja in društev: 8.-10. 3. 2022.

Termini usposabljanj za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (na daljavo):

 • za področje uprave: 6. 12. 2022.

Več informacij je na voljo tukaj.

Objavil(-a) Damjana Pirnar / Prispevki / 0 Komentarjev

Če že poslujete elektronsko ali o tem šele razmišljate, priporočamo udeležbo na enem izmed osnovnih strokovnih usposabljanj ali dodatnih usposabljanj, ki jih organizira Arhiv Republike Slovenije. Trenutno se vsa usposabljanja izvajajo na daljavo v obliki video seminarjev z uporabo programa Zoom.

Po izvedenem usposabljanju se lahko udeležite tudi preizkusa strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.

Termini osnovnih usposabljanj za pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (na daljavo):

 • za področje uprave: 20. in 21. 4. 2021, 16. in 17. 11. 2021;
 • za področje gospodarstva, zdravstva, sociale in kulture: 13.-15. 4. 2021;
 • za področje pravosodja: 13.-15. 4. 2021, 9. in 10. 9. 2021;
 • za društva in zveze društev, ki opravljajo javno službo ali so nosilci javnih pooblastil: druga polovica oktobra 2021;
 • za ponudnike storitev, ki opravljajo dela zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev: 2. in 3. 2. 2021.

Termini usposabljanj za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (na daljavo):

 • za področje uprave: 7. 12. 2021;
 • Notranja pravila kot instrument arhivske zakonodaje: 9. in 10. 3. 2021;
 • za pripravo notranjih pravil za zajem in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ter prevzema vzorčnih notranjih pravil za kulturne ustanove: 10. in 11. 5. 2021.

Termini usposabljanj z ostalih področij bodo objavljeni naknadno.

Vir: Spletna stran Arhiv RS

 

Objavil(-a) Damjana Pirnar / Prispevki / 0 Komentarjev

Kontrolni seznami za samoocenitev

Potem ko je Arhiv RS pretekli mesec objavil Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah (Ur. L. RS, št.118/20) in v drugem členu pravilnika predvidel uporabo kontrolnih seznamov pri preglednem certificiranju opreme in storitev ter presojo notranjih pravil, določenih z zakonom in Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/17), smo, zaradi lažje izvedbe projektov priprave notranjih pravil ter certificiranja programske in strojne opreme, pričakovali čim prejšnji izid le-tega.

Pred dnevi pa je Arhiv RS le objavil Kontrolne sezname za različna področja in sicer:

Objavil(-a) Damjana Pirnar / Prispevki / 0 Komentarjev

Konec poletja smo pridobili težko pričakovani Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah (Uradni list RS, št. 118/20), ki nadomešča do sedaj veljavne ETZ-je. V sled spremembi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega grativa ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14), je regulator zakona, Arhiv RS, pripravil in objavil nov pravilnik, ki sedaj ustreza spremembam zakonodaje v letu 2014.

Pri pripravi Notranjih pravil ali izvedbi presoj priporočamo čimprejšnjo uporabo novega pravilnika.

Vas zanima kaj novega prinaša Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za vas? Vprašajte nas za nasvet! 

Objavil(-a) Damjana Pirnar / Prispevki / 0 Komentarjev

Vzorčna notranja pravila

V Go4Panda smo implementirali Vzorčna notranja pravila pri več javno pravnih osebah (Občina Grosuplje, Občina Medvode, Občina Železniki, Občina Ilirska Bistrica, Občina Šmartno pri Litiji,…). Priporočamo jih tistim organizacijam, ki želijo za začetek poskrbeti za pravno veljavo e-računov in v primerih, ko organizacija še nima v veljavi internih pravilnikov, ki se dotikajo področja ZVDAGA. Tudi vzorčna notranja pravila je potrebno redno letno preverjati in po potrebi dopolnjevati.

Ena izmed potrjenih vzorčnih notranjih pravil se nahajajo tukaj.

Objavil(-a) Damjana Pirnar / Prispevki / 0 Komentarjev
Eden naših prvih projektov je bila priprava lastnih Notranjih pravil za Šolski center v sklopu katerega smo pripravili tudi Varnostne politike.
Notranja pravila smo pripravili za širok obseg dokumentarnega in arhivskega gradiva, pedagoške in poslovne narave. S pripravo Notranjih pravil, so si v šoli zadali cilj, da bodo gradivo hranili varno in zakonsko skladno zgolj v elektronski obliki.
Arhiv RS je 5. decembra podal pozitivno mnenje in izdal sklep o potrditvi Notranjih pravil za zajem in e-hrambo Šolskega centra.