Ocena varnostnih tveganj je temelj informacijske varnosti

Pripravimo in izvedemo oceno varnostnih tveganj, ki pretijo vašim informacijam. Pomagamo pri pripravi in vzpostavitvi varnostnih politik in SUVI sistema in izvajamo varnostne preglede informacijskega sistema. Preverjamo in ocenjujemo skladnost s standardom ISO/IEC 27001.

So vaše informacije na varnem?

Če želite, da je digitalna dokumentacija tudi zakonsko skladna in tako pravno veljavna na sodišču, je potrebno postopke peljati skladno z zahtevami Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih - ZVDAGA.

Pri pripravi in vzpostavitvi varnostnih politik vam pomagamo bodisi v obliki svetovanja ali celovitega vodenja projekta od analize stanja, priprave vsebin, do implementacije v poslovanje. Pomagamo tudi pri sodelovanju z certifikacijsko hišo v postopku pregleda in certifikacije sistema.

Želite, da vam pripravimo ponudbo za pripravo Varnostnih politik? Povabite nas na informativni sestanek.

INFORMATIVNI SESTANEK