Sistem nenehnega izboljševanja poslovanja

ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti. Uvajamo ga v vse organizacije različnih gospodarskih sektorjev in dejavnosti. ISO 9001 temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso:

  • osredotočenost na odjemalce,
  • voditeljstvo,
  • vključevanje ljudi,
  • procesni pristop,
  • sistemski pristop k vodenju,
  • nenehno izboljševanje,
  • odločanje na podlagi dejstev,
  • vzajemno koristni odnosi z dobavitelji.

Strokovnjaki Go4Panda pomagamo pri pripravi poslovanja v skladu z zahtevami ISO 9001 in pri dokazovanju zavezanosti kakovosti in zadovoljstvu odjemalcev. Napredek se bo izražal v nenehni rasti poslovnih uspehov in izboljšanju rezultatov organizacije.

Če vas zanima kako orodja ISO 9001 kar najbolj izkoristiti za izboljšanje poslovanja vaše organizacije, nas kontaktirajte. Pripravili vam bomo okvirno časvnico implementacije sistema kakovosti za vašo organizacijo.

Želite da vam svetujemo kako pristopiti k implementaciji ISO 9001 v vaše poslovanje?

Želimo informativni sestanek!