Želite poslovati digitalno? Je vaš interni arhiv na računalniku in ne več v papirni obliki?

Digitalno poslovanje močno pohitri poslovanje, obenem pa omogoča tudi oddaljen dostop do delovnega okolja. Ker je digitalni dokument le klik stran od nepooblaščenega dostopa, pa je potrebno pred uvedbo brezpapirnega poslovanja poskrbeti za varnost teh dokumentov.

Že imate Notranja pravila?

Če želite, da je digitalna dokumentacija tudi zakonsko skladna in tako pravno veljavna na sodišču, je potrebno postopke peljati skladno z zahtevami Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih - ZVDAGA.

Pri pripravi internega dokumenta Notranja pravila za zajem in e-hrambo vam pomagamo bodisi v obliki svetovanja ali celovitega vodenja projekta od analize stanja, priprave vsebin, do implementacije notranjih pravil v poslovanje. Pomagamo tudi pri sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije  postopku pregleda in potrjevanja vloženih pravil v potrjevanje.

Želite, da vam pripravimo ponudbo za pripravo Notranjih pravil? Povabite nas na informativni sestanek.

INFORMATIVNI SESTANEK