Objavil(-a) Damjana Pirnar / Prispevki / 0 Komentarjev

Kontrolni seznami za samoocenitev

Potem ko je Arhiv RS pretekli mesec objavil Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah (Ur. L. RS, št.118/20) in v drugem členu pravilnika predvidel uporabo kontrolnih seznamov pri preglednem certificiranju opreme in storitev ter presojo notranjih pravil, določenih z zakonom in Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/17), smo, zaradi lažje izvedbe projektov priprave notranjih pravil ter certificiranja programske in strojne opreme, pričakovali čim prejšnji izid le-tega.

Pred dnevi pa je Arhiv RS le objavil Kontrolne sezname za različna področja in sicer:

Objavil(-a) Damjana Pirnar / Prispevki / 0 Komentarjev

Konec poletja smo pridobili težko pričakovani Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah (Uradni list RS, št. 118/20), ki nadomešča do sedaj veljavne ETZ-je. V sled spremembi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega grativa ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14), je regulator zakona, Arhiv RS, pripravil in objavil nov pravilnik, ki sedaj ustreza spremembam zakonodaje v letu 2014.

Pri pripravi Notranjih pravil ali izvedbi presoj priporočamo čimprejšnjo uporabo novega pravilnika.

Vas zanima kaj novega prinaša Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za vas? Vprašajte nas za nasvet! 

Objavil(-a) Damjana Pirnar / Prispevki / 0 Komentarjev

Vzorčna notranja pravila

V Go4Panda smo implementirali Vzorčna notranja pravila pri več javno pravnih osebah (Občina Grosuplje, Občina Medvode, Občina Železniki, Občina Ilirska Bistrica, Občina Šmartno pri Litiji,…). Priporočamo jih tistim organizacijam, ki želijo za začetek poskrbeti za pravno veljavo e-računov in v primerih, ko organizacija še nima v veljavi internih pravilnikov, ki se dotikajo področja ZVDAGA. Tudi vzorčna notranja pravila je potrebno redno letno preverjati in po potrebi dopolnjevati.

Ena izmed potrjenih vzorčnih notranjih pravil se nahajajo tukaj.